Referenser

Våra kunder finns inom alla branscher och vi arbetar för allt ifrån stora statliga och kommunala myndigheter och företag, det privata näringslivet och privatpersoner. Vi samarbetar med byggföretag liksom installationsföretag.

Vi har många svåra uppdrag bakom oss. Vi har bland annat genomfört flera hisschakt-sågningar, sågningar för trappor, sågning av dörröppningar med ömtåligt parkettgolv på båda sidor, borrning för ventilation i inredda kontor mm.

Nedan följer att antal exempel på arbeten som vi har utfört:

        

Sömmborrning av stora runda hål på Kungsbacka reningsverk.

Avsågning halvrund granitmur på Stenungsunds torg.

Sågning av öppning i fasadvägg för Mölndals kommun.

   

Olika steg i nedtagningen av trappan

Bortsågning av trappor i trapphus för att ge plats åt hiss på Kålltorpsskolan för Byggpoolen.

 

  

 Håltagning i bankvalvsvägg 50 cm betong för ny dörr Friggagatan för Safe Team.

Borrning av 700 mm hål Östra sjukhuset för Bo Pettersson