Tjänster

NJ Betongborrning utför arbete inom områdena Borrning, Sågning och Rivning. Vår långa erfarenhet i kombination med utrustning av marknadens ledande märken gör att vi kan lösa alla typer av håltagningar och sågningar effektivt och med hög kvalitet. Vi arbetar även med olika typer av rivningsarbete.

Vi gör alltid vårt yttersta för att utföra ett så bra arbete som möjligt och för att du som kund skall bli nöjd. Våra många nöjda återkommande kunder ser vi som ett bevis på att vi lyckas.

Borrning

Vi utför kärnborrning från 10 mm till 700 mm håldiameter. Vid större runda hål utför vi sömmborrning.

Sågning

Vi utför väggsågning med klingor upp till 1200 mm diameter, t ex sågning för dörröppningar, fönster, valvöppningar och liknande.

Vi utför också golvsågning med klingor upp till 1000 mm diameter, t ex sågning för avloppsstammar, trappor, hisschakt, bortsågning av valv och betongplattor mm. Handsågning med el och hydralmaskiner utföres.

Rivning

Vi utför ombyggnadsrivning för hand och med maskiner samt bilningsarbeten.

Miljö 

För oss är det viktigt att arbeta miljömedvetet. Vi uppfyller kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet. Vi sorterar allt rivningsavfall enligt gällande bestämmelser. Vi värnar om våra med-entreprenörers och vår egen hälsa genom att använda skyddsutrustning av olika slag.